HÅLLBARHET – RYGGRADEN I VÅR AFFÄR!

Som en av Sveriges större bildemonteringar så hanterar vi på Södertälje Bil & Alldemo AB mängder med bilar och bildelar varje år. Vår arbets- och verksamhetsprocess grundar sig på några av de globalt uppsatta målen för hållbar utveckling, vilket innebär att vi i enlighet med Agenda 2030 bidrar till ett förbättrat och mer hållbart samhälle.

Genom ständigt förbättringsarbete av vår verksamhet samt årlig SBR revision, så säkerställer vi att vår verksamhet och dess olika arbetsområden alltid ligger i framkant när det gäller utveckling och kvalitet.

Vår verksamhetspolicy samt våra riktlinjer för arbete och process berör följande uppsatta globala mål, enligt Agenda 2030.

Vänligen se hur vi bidrar på flera sätt genom löpande arbete, rutiner och policys nedan:

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 –  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen