Miljö & kvalitet

Verksamhetspolicy Södertälje Bil & Alldemo AB

Verksamhetspolicyn ska försöka motsvara kundernas krav och förväntningar på de komponenter och det material som vi demonterar från inkomna bilar. Vi ska tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för det arbete som vi ska utföra. Vi erbjuder våra anställda miljövänliga och säkra arbetsplatser och vi försöker att ständigt förbättra verksamheten genom att engagera samtliga medarbetare. Vi följer relevant lagstiftning och genom ständiga förbättringar samt kompetensutveckling säkerställer vi ett högt kvalitetsmedvetande inom företaget. Vi tillser att delar från uttjänta bilar i första hand återanvändes och i andra hand återvinns med beaktande av jordens ändliga resurser och miljö. Vidare följer vi gällande miljölagar och övriga krav från till exempel mottagare av avfall. Verksamheten skall drivas med största möjliga miljöhänsyn.

Detta innebär en systematisk strävan efter hög energieffektivitet, användande av så lite övriga resurser som möjligt samt att vi vid all verksamhet, strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan.

Förtydligande beträffande glykolhantering

När glykolen töms ur ett fordon så hamnar den i en separat behållare. Glykolen kan därefter skickas för förstöring eller till ett företag som utvecklat en teknik för att rena den använda glykolen. Ett annat alternativ är att glykolen tappas upp på behållare och säljs därefter som industri glykol. Den renade glykolen kan även säljas som fordons glykol eller som fastighets glykol till bla kyl- och frysanläggningar.