Skrota bilen

Anmäl intresse för skrotning:

Beställare

Fordonsuppgifter

Fordonets plats

När kan fordonet hämtas

Vad bör jag tänka på när jag lämnar min bil för skrotning?

När ni ska skrota bilen måste ni ta med aktuellt registreringsbevis och legitimation.
Om ni är inte bilens registrerade ägare måste registreringsbeviset vara påskrivet av ägaren, eller så måste ni ha en fullmakt från ägaren som möjliggör att ni får skrota bilen. 

Kom ihåg att ta ur alla personliga ägodelar ur bilen. Om det finns saker i bilen som inte tillhör den, så måste ni avlägsna dessa innan ni lämnar in bilen till oss (eller om vi hämtar bilen). Om detta inte är gjort måste vi debitera en avgift.

Information

Det fritt att, utan avgift, lämna kompletta personbilar till oss.

I händelse av att det finns stora mängder sopor eller miljöfarligt avfall i bilen, eller om bilen har mer än totalt 5 hjul i- eller på fordonet, debiteras en avgift som ni betalar när ni lämnar bilen.

När ni lämnar er bil för skrotning hos oss, ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret, CBR. Det enda ni som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss, är att ändra- eller flytta er bilförsäkring annars blir den vilande eller sägs upp.

Hämtar ni skrotbilar?

Ja, vi hämtar bilar som skall skrotas med vår bärgningsbil.

Kontakta oss via formuläret ovan eller på telefon 08-55096165 för mer information.

Varmt välkommen!