Hållbar konsumtion och produktion

Södertälje Bil & Alldemo AB strävar efter att vara ett miljövänligt företag som hela tiden utmanar egna limiteringar med syfte att bli bättre. Företaget innehar SBR certifiering och gör löpande uppföljning samt genomgår årlig revision, för att säkerställa högsta kvalitet inom samtliga arbets- och verksamhetsområden.

Vi uppdaterar personalutbildningar och tillser att information ges till all personal. Vi  gör löpande leverantörskontroller och  uppföljning av arbetssäkerhet mm samt övervakar miljöpåverkan med syfte att förhindra fel och brister.