Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Skydds-rond/Risk-analys/ Arbets-miljömål

 • Utse ansvariga: företaget och anställda
 • Genomgång av samtliga anläggningar, minst en gång per år.
 • Identifiera fel, brister och risker
 • Dokumentera riskanalys
 • Årligt arbetsmiljömål
 • Dokumentera och ge förslag till åtgärd
 • Planera åtgärder och genomföra vid behov
 • Följa upp resultat och behandla på ledningens genomgång
 • Utarbeta säkerhetsregler
 • Använda skyddsutrustning

Första hjälpen

 • Ansvara för anskaffning och utplacering
 • Informera och utbilda personal

Kontakt-lista

 • Upprätta kontaktlista över medarbetare