Fredliga och inkluderande samhällen

Södertälje Bil & Alldemo AB har en gedigen lokal förankring där bolaget försöker stötta den lokala orten och dess invånare genom anställningar, god komminukation med lokala myndigheter mm. Vi bistår även polisen och det lokala brandförsvaret genom att tillgodose övningsyta för olika typer av verksamhetsövningar.

Södetälje Bil & Alldemo AB stödjer mänskliga rättigheter och säkerställer att företaget eller dess medarbetare ej medverkar till brottslig verksamhet eller annan handling som går emot mänskliga rättigheter eller strävan efter ett fredligt samhälle.

Vidare har Södertälje Bil & Alldemo AB kollektivavtal med syfte att säkerställa personalens arbetsvilkor och miljö. Företaget har krav på sina leverantörer och samarbetspartners och gör löpande kontroller för att säkerställa att företagets samarbetspartners har lika värdering.

Om Agenda 2030 för hållbar utveckling

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, att vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.