Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar!

Skrivet 2024-01-24

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

När regeringen presenterade den tillfälliga skrotningspremien 6 september 2023 sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att regeringen återkommer med detaljerna om utformningen efter en dialog som inleds med EU för att säkerställa att stödet är i enlighet med rådande EU-lagstiftning.